Σκοπός

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΔΙΠΚΑ) ιδρύθηκε το 2002. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η διάδοση και η εμβάθυνση του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η ΕΔΙΠΚΑ οργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις, ημερίδες και συνέδρια, προβαίνει στην έκδοση ανακοινώσεων, μελετών και ερευνών, συνεργάζεται με σωματεία ή ενώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, παρακολουθεί τις νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, παρεμβαίνοντας με παρατηρήσεις και προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι όσοι ασχολούνται με τη μελέτη και εφαρμογή του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και αποδέχονται τους σκοπούς της.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα

Η  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ διοργανώνει   επιστημονική εκδήλωση με  θέμα " Το νέο καθεστώς στα ασφαλιστικά προϊόντα επενδυτικού χαρακτήρα ".  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  τη Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17.30 στην Αίθουσα του Μικρού Χρηματιστηρίου  (Πεσμαζόγλου αρ. 1, Αθήνα).

Εισηγητές

Θεόδωρος Κουτσούμπας, Δ.Ν., Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Προς ένα νέο τοπίο της ασφαλιστικής αγοράς

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης

Διαμόρφωση και διάθεση επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Δημήτρης Λιάππης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

Κανόνες συμπεριφοράς και ευθύνης έναντι των ληπτών της ασφάλισης

Προεδρεύων

Γιώργος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Τηλ: 210 3645528

Φαξ: 2103634996

E-Mail: info@edipka.gr

Πληροφορίες: 210 3645528, edipka.gr


Παρεμβάσεις


Εισηγήσεις

bg Image
Back to top