ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ

Δημήτρης Αυγητίδης,  Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης- Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Δέλλιος,  Καθηγητής Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτρης Σπυράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος – Γενικός Γραμματέας

Βίκτωρ Τσιαφούτης, Μ.Δ.Ε., Δικήγορος - Ταμίας

Γρηγόριος Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης Πατρών - Μέλος

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Θεσσαλονίκης - Μέλος

Μαρία Ορφανίδου, LLM, Δικηγόρος - Μέλος

Meeting Room
 
  • Twitter
  • LinkedIn

Τ. +30 210 364 5528

Μασσαλίας 14, Αθήνα, 106 80

©2020 by ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.