ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες.

Μασσαλίας 14, Αθήνα, 106 80

Τ. +30 210 364 5528

F. +30 210 363 4996

Thanks for submitting!

 

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Με την παρούσα δήλώνω ότι αποδέχομαι  το σκοπό της Ε.ΔΙ.Π.Κ.Α. και ζητώ να εγγραφώ μέλος της.

Δηλώνω ακόμη, ότι θα πληρώνω την τακτική ετήσια συνδρομή και θα τηρώ το καταστατικό της. 

Κόστος εγγραφής 10 € - Κόστος ετήσιας συνδρομής 20 €
Alpha Bank 441 00 2002 003908 - Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ
{ IBAN: GR17 0140 4410 4410 0200 2003 908 }

Thanks for submitting!