Παρ, 29 Ιαν | Webinar

Αρχή της διαφάνειας και αναπροσαρµογή ασφαλίστρων

Η Ένωση ∆ικαίου Προστασίας Καταναλωτή και το Εργαστήριο Μελέτης για τη ∆ιαφάνεια, τη ∆ιαφθορά και το Οικονοµικό Έγκληµα (Ε.Μ.∆.∆.Ο.Ε.) της Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ σας προσκαλούν σε διαδικτυακή σύγχρονη επιστηµονική εκδήλωση (webinar) µε θέµα: Αρχή της διαφάνειας και αναπροσαρµογή ασφαλίστρων
Registration is Closed
Αρχή της διαφάνειας και αναπροσαρµογή ασφαλίστρων

Time & Location

29 Ιαν, 6:00 μ.μ.
Webinar

About the event

Εισηγητές: 

Μπεχλιβάνης Αχιλλέας | Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ Μεταβολές στα ασφάλιστρα: Η συνοµολόγηση ρήτρας αναπροσαρµογής υπό το πρίσµα της αρχής της διαφάνειας 

Τσιαφούτης Βίκτωρας | LLM, ∆ικηγόρος Νέο άρθρο 2Α Ν 2251/1994: Ο προσδιορισµός των εύλογων κριτηρίων στις ρήτρες αναπροσαρµογής ασφαλίστρων 

Ψαρουδάκης Γεώργιος | Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ Η επίδραση της συνοµολόγησης ρήτρας αναπροσαρµογής στην ασφαλιστική σχέση 

Συντονιστής: 

Γεώργιος ∆έλλιος | Καθηγητής Νοµικής, τ. Αντιπρύτανης ΑΠΘ 

Συµπεράσµατα: 

∆ηµήτρης Σπυράκος | ∆Ν, ∆ικηγόρος

Share this event